Giá Nhà Đất Đường Vân Hồ 3-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
213 triệu/m2
9,9%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
149 triệu/m2
0,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
199 tr/m2
124 tr/m2
21 tr/m2
tr/m2
07/2020
201 tr/m2 1.01%
123 tr/m2 0.81%
21 tr/m2 0
tr/m2
08/2020
207 tr/m2 2.99%
122 tr/m2 0.81%
tr/m2 100%
tr/m2
09/2020
205 tr/m2 0.97%
122 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
10/2020
210 tr/m2 2.44%
132 tr/m2 8.20%
15 tr/m2
tr/m2
11/2020
202 tr/m2 3.81%
135 tr/m2 2.27%
15 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
203 tr/m2 0.50%
143 tr/m2 5.93%
tr/m2 100%
tr/m2
01/2021
183 tr/m2 9.85%
149 tr/m2 4.20%
tr/m2
tr/m2
02/2021
191 tr/m2 4.37%
149 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
03/2021
194 tr/m2 1.57%
150 tr/m2 0.67%
tr/m2
tr/m2
04/2021
213 tr/m2 9.79%
149 tr/m2 0.67%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn