Giá Nhà Đất Đường Vũ Thạnh Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
triệu/m2
%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
118 triệu/m2
17,6%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
177 tr/m2
111 tr/m2
21 tr/m2
tr/m2
07/2020
tr/m2 100%
109 tr/m2 1.80%
tr/m2 100%
tr/m2
08/2020
107 tr/m2
38 tr/m2 65.14%
tr/m2
tr/m2
09/2020
220 tr/m2 105.61%
120 tr/m2 215.79%
tr/m2
tr/m2
10/2020
220 tr/m2 0
107 tr/m2 10.83%
28 tr/m2
tr/m2
11/2020
212 tr/m2 3.64%
118 tr/m2 10.28%
tr/m2 100%
tr/m2
12/2020
217 tr/m2 2.36%
99 tr/m2 16.10%
tr/m2
tr/m2
01/2021
tr/m2 100%
117 tr/m2 18.18%
tr/m2
tr/m2
02/2021
tr/m2
120 tr/m2 2.56%
tr/m2
tr/m2
03/2021
178 tr/m2
100 tr/m2 16.67%
27 tr/m2
tr/m2
04/2020
tr/m2 100%
117 tr/m2 17%
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn