Giá Nhà Đất Đường Xã Đàn Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
297 triệu/m2
0,5%
Căn hộ
19,8 triệu/m2
3,9%
Hẻm, ngõ
102 triệu/m2
27,6%
Đất
196 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
283 tr/m2
99 tr/m2
17 tr/m2
tr/m2
07/2020
262 tr/m2 7.42%
103 tr/m2 4.04%
18 tr/m2 5.88%
tr/m2
08/2020
326 tr/m2 24.43%
98 tr/m2 4.85%
18 tr/m2 0
tr/m2
09/2020
324 tr/m2 0.61%
110 tr/m2 12.24%
18 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
300 tr/m2 7.41%
110 tr/m2 0
20 tr/m2 11.11%
tr/m2
11/2020
333 tr/m2 11%
113 tr/m2 2.73%
19 tr/m2 5%
tr/m2
12/2020
318 tr/m2 4.50%
108 tr/m2 4.42%
18 tr/m2 5.26%
tr/m2
01/2021
310 tr/m2 2.52%
104 tr/m2 3.70%
17 tr/m2 5.56%
tr/m2
02/2021
284 tr/m2 8.39%
132 tr/m2 26.92%
19 tr/m2 11.76%
tr/m2
03/2021
298 tr/m2 4.93%
140 tr/m2 6.06%
19 tr/m2 0
195 tr/m2
04/2021
297 tr/m2 0.34%
101 tr/m2 27.86%
19 tr/m2 0
195 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn