Giá Nhà Đất Đường Xã Đàn Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
396 triệu/m2
8,2%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
108 triệu/m2
0,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
378 tr/m2
99 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
398 tr/m2 5.29%
105 tr/m2 6.06%
tr/m2
tr/m2
08/2020
365 tr/m2 8.29%
101 tr/m2 3.81%
tr/m2
tr/m2
09/2020
424 tr/m2 16.16%
113 tr/m2 11.88%
tr/m2
tr/m2
10/2020
402 tr/m2 5.19%
109 tr/m2 3.54%
tr/m2
tr/m2
11/2020
408 tr/m2 1.49%
109 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
12/2020
407 tr/m2 0.25%
106 tr/m2 2.75%
14 tr/m2
tr/m2
01/2021
405 tr/m2 0.49%
107 tr/m2 0.94%
14 tr/m2 0
369 tr/m2
02/2021
441 tr/m2 8.89%
111 tr/m2 3.74%
tr/m2 100%
317 tr/m2 14.09%
03/2021
431 tr/m2 2.27%
107 tr/m2 3.60%
tr/m2
tr/m2 100%
04/2021
396 tr/m2 8.12%
107 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn