Giá Nhà Đất Đường Xuân Đỉnh-Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
95.5 triệu/m2
1.9%
Căn hộ
24.4 triệu/m2
8.7%
Hẻm,ngõ
87 triệu/m2
2%
Đất
72.1 triệu/m2
9.2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
91 tr/m2
74 tr/m2
28 tr/m2
63 tr/m2
7/2020
92 tr/m2 1.10%
74 tr/m2 0
28 tr/m2 0
64 tr/m2 1.59%
8/2020
89 tr/m2 3.26%
72 tr/m2 2.70%
30 tr/m2 7.14%
64 tr/m2 0
9/2020
92 tr/m2 3.37%
74 tr/m2 2.78%
30 tr/m2 0
66 tr/m2 3.13%
10/2020
89 tr/m2 3.26%
76 tr/m2 2.70%
30 tr/m2 0
65 tr/m2 1.52%
11/2020
89 tr/m2 0
75 tr/m2 1.32%
28 tr/m2 6.67%
63 tr/m2 3.08%
12/2020
91 tr/m2 2.25%
77 tr/m2 2.67%
27 tr/m2 3.57%
63 tr/m2 0
1/2021
93 tr/m2 2.20%
80 tr/m2 3.90%
29 tr/m2 7.41%
64 tr/m2 1.59%
2/2021
87 tr/m2 6.45%
84 tr/m2 5%
25 tr/m2 13.79%
67 tr/m2 4.69%
3/2021
97 tr/m2 11.49%
85 tr/m2 1.19%
26 tr/m2 4%
65 tr/m2 2.99%
4/2021
95 tr/m2 2.06%
86 tr/m2 1.18%
24 tr/m2 7.69%
72 tr/m2 10.77%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn