Giá Nhà Đất Đường Xuân La-Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
triệu/m2
%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
41.1 triệu/m2
1,8%
Đất
146 triệu/m2
13.8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
tr/m2
86 tr/m2
tr/m2
tr/m2
7/2020
tr/m2
83 tr/m2 3.49%
41 tr/m2
tr/m2
8/2020
tr/m2
83 tr/m2 0
42 tr/m2 2.44%
tr/m2
9/2020
tr/m2
96 tr/m2 15.66%
44 tr/m2 4.76%
tr/m2
10/2020
tr/m2
102 tr/m2 6.25%
41 tr/m2 6.82%
tr/m2
11/2020
tr/m2
86 tr/m2 15.69%
tr/m2 100%
tr/m2
12/2020
tr/m2
100 tr/m2 16.28%
41 tr/m2
tr/m2
1/2021
tr/m2
tr/m2 100%
41 tr/m2 0
tr/m2
2/2021
tr/m2
tr/m2
42 tr/m2 2.44%
tr/m2
3/2021
tr/m2
168 tr/m2
42 tr/m2 0
tr/m2
4/2021
tr/m2
145 tr/m2 13.69%
41 tr/m2 2.38%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn