Giá Nhà Đất Đường Yên Nghĩa Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
58.7 triệu/m2
18%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
50.7 triệu/m2
7.6%
Đất
37 triệu/m2
7%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
50 tr/m2
40 tr/m2
17 tr/m2
26 tr/m2
7/2020
54 tr/m2 8%
37 tr/m2 7.50%
tr/m2 100%
25 tr/m2 3.85%
8/2020
52 tr/m2 3.70%
40 tr/m2 8.11%
15 tr/m2
28 tr/m2 12%
9/2020
57 tr/m2 9.62%
45 tr/m2 12.50%
17 tr/m2 13.33%
27 tr/m2 3.57%
10/2020
53 tr/m2 7.02%
41 tr/m2 8.89%
15 tr/m2 11.76%
28 tr/m2 3.70%
11/2020
62 tr/m2 16.98%
41 tr/m2 0
13 tr/m2 13.33%
29 tr/m2 3.57%
12/2020
59 tr/m2 4.84%
45 tr/m2 9.76%
tr/m2 100%
30 tr/m2 3.45%
1/2021
66 tr/m2 11.86%
49 tr/m2 8.89%
tr/m2
31 tr/m2 3.33%
2/2021
48 tr/m2 27.27%
43 tr/m2 12.24%
tr/m2
34 tr/m2 9.68%
3/2021
49 tr/m2 2.08%
47 tr/m2 9.30%
tr/m2
34 tr/m2 0
4/2021
58 tr/m2 18.37%
50 tr/m2 6.38%
tr/m2
36 tr/m2 5.88%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn