Giá Nhà Đất Đường Yên Lộ Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
62.5 triệu/m2
3.1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
56.5 triệu/m2
10%
Đất
38.3 triệu/m2
3.3%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
47 tr/m2
44 tr/m2
18 tr/m2
29 tr/m2
7/2020
47 tr/m2 0
44 tr/m2 0
19 tr/m2 5.56%
30 tr/m2 3.45%
8/2020
50 tr/m2 6.38%
46 tr/m2 4.55%
18 tr/m2 5.26%
28 tr/m2 6.67%
9/2020
48 tr/m2 4%
44 tr/m2 4.35%
18 tr/m2 0
31 tr/m2 10.71%
10/2020
51 tr/m2 6.25%
47 tr/m2 6.82%
19 tr/m2 5.56%
31 tr/m2 0
11/2020
52 tr/m2 1.96%
46 tr/m2 2.13%
19 tr/m2 0
36 tr/m2 16.13%
12/2020
59 tr/m2 13.46%
47 tr/m2 2.17%
tr/m2 100%
38 tr/m2 5.56%
1/2021
61 tr/m2 3.39%
49 tr/m2 4.26%
tr/m2
36 tr/m2 5.26%
2/2021
61 tr/m2 0
49 tr/m2 0
tr/m2
36 tr/m2 0
3/2021
60 tr/m2 1.64%
51 tr/m2 4.08%
tr/m2
37 tr/m2 2.78%
4/2021
62 tr/m2 3.33%
56 tr/m2 9.80%
tr/m2
38 tr/m2 2.70%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn