Giá Nhà Đất Đường Yersin Quận 1 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
469 triệu/m2
0.3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
390 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
404 tr/m2 3.59%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
417 tr/m2 3.22%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
410 tr/m2 1.68%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
381 tr/m2 7.07%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
376 tr/m2 1.31%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
392 tr/m2 4.26%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
454 tr/m2 15.82%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
455 tr/m2 0.22%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
470 tr/m2 3.30%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
469 tr/m2 0.21%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn