Giá Nhà Đất Đường Lê Văn Lương Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
80,3 triệu/m2
4,3%
Căn hộ
28,2 triệu/m2
1,6%
Hẻm, ngõ
54,7 triệu/m2
1,6%
Đất
49,7 triệu/m2
0,0%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
63 tr/m2
51 tr/m2
21 tr/m2
50 tr/m2
07/2020
67 tr/m2 6.35%
53 tr/m2 3.92%
22 tr/m2 4.76%
48 tr/m2 4%
08/2020
72 tr/m2 7.46%
50 tr/m2 5.66%
22 tr/m2 0
46 tr/m2 4.17%
09/2020
69 tr/m2 4.17%
49 tr/m2 2%
22 tr/m2 0
43 tr/m2 6.52%
10/2020
67 tr/m2 2.90%
51 tr/m2 4.08%
25 tr/m2 13.64%
43 tr/m2 0
11/2020
67 tr/m2 0
50 tr/m2 1.96%
25 tr/m2 0
43 tr/m2 0
12/2020
73 tr/m2 8.96%
51 tr/m2 2%
26 tr/m2 4%
45 tr/m2 4.65%
01/2021
68 tr/m2 6.85%
52 tr/m2 1.96%
26 tr/m2 0
48 tr/m2 6.67%
02/2021
72 tr/m2 5.88%
53 tr/m2 1.92%
27 tr/m2 3.85%
47 tr/m2 2.08%
03/2021
76 tr/m2 5.56%
53 tr/m2 0
27 tr/m2 0
49 tr/m2 4.26%
04/2021
80 tr/m2 5.26%
54 tr/m2 1.89%
28 tr/m2 3.70%
49 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn