Giá Nhà Đất Đường 3 tháng 2 Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
448 triệu/m2
9.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
166 triệu/m2
18.7%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
408 tr/m2
171 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
408 tr/m2 0
167 tr/m2 2.34%
- tr/m2
24 tr/m2
08/2020
392 tr/m2 3.92%
176 tr/m2 5.39%
- tr/m2
- tr/m2 100%
09/2020
395 tr/m2 0.77%
169 tr/m2 3.98%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
393 tr/m2 0.51%
169 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
393 tr/m2 0
168 tr/m2 0.59%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
371 tr/m2 5.60%
168 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
428 tr/m2 15.36%
162 tr/m2 3.57%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
433 tr/m2 1.17%
168 tr/m2 3.70%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
408 tr/m2 5.77%
140 tr/m2 16.67%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
447 tr/m2 9.56%
166 tr/m2 18.57%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn