Giá Nhà Đất Đường Liễu Giai Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
359 triệu/m2
4,5%
Căn hộ
22 triệu/m2
8,3%
Hẻm, ngõ
154 triệu/m2
3,1%
Đất
257 triệu/m2
11,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
350 tr/m2
164 tr/m2
tr/m2
226 tr/m2
07/2020
353 tr/m2 0.86%
170 tr/m2 3.66%
87 tr/m2
226 tr/m2 0
08/2020
403 tr/m2 14.16%
154 tr/m2 9.41%
tr/m2 100%
243 tr/m2 7.52%
09/2020
361 tr/m2 10.42%
172 tr/m2 11.69%
66 tr/m2
243 tr/m2 0
10/2020
370 tr/m2 2.49%
166 tr/m2 3.49%
70 tr/m2 6.06%
220 tr/m2 9.47%
11/2020
383 tr/m2 3.51%
156 tr/m2 6.02%
70 tr/m2 0
214 tr/m2 2.73%
12/2020
374 tr/m2 2.35%
155 tr/m2 0.64%
tr/m2 100%
254 tr/m2 18.69%
01/2021
377 tr/m2 0.80%
142 tr/m2 8.39%
tr/m2
250 tr/m2 1.57%
02/2021
381 tr/m2 1.06%
153 tr/m2 7.75%
tr/m2
231 tr/m2 7.60%
03/2021
376 tr/m2 1.31%
158 tr/m2 3.27%
24 tr/m2
230 tr/m2 0.43%
04/2021
359 tr/m2 4.52%
153 tr/m2 3.16%
22 tr/m2 8.33%
257 tr/m2 11.74%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn