Phụ lục so với Sửa đổi trong Bất động sản

Nếu bạn là một đại lý bất động sản, bạn có thể thấy mình tự hỏi sự khác biệt giữa phụ lục bổ sung và sửa đổi là gì.

Mặc dù hai thuật ngữ này giống nhau ở chỗ cả hai đều đề cập đến một hợp đồng bất động sản, nhưng chúng có ý nghĩa riêng biệt. Là một đại lý, bạn cần hiểu sự khác biệt.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các phần của hợp đồng pháp lý, ý nghĩa của chúng và sự khác biệt giữa sửa đổi và phụ lục.

Liên quan: 4 loại hợp đồng bất động sản: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Các phần của hợp đồng bất động sản

Mọi giao dịch mua bán bất động sản đều cần phải ký hợp đồng dù chỉ là thỏa thuận miệng. Một hợp đồng hợp pháp luôn phải có những đặc điểm cụ thể. Nếu không, nó có thể bị tòa án vô hiệu. Chúng ta hãy xem xét các yếu tố được yêu cầu.

Liên quan: 5 Mẹo Đầu Tư Bất Động Sản Hợp Pháp Cần Biết Trước Khi Mua Bất Động Sản

Mục tiêu pháp lý

Các bên không thể thực hiện một hợp đồng để thực hiện một hành vi trái pháp luật. Mục đích của hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật. Hợp đồng giữa hai bên liên quan đến việc một bên lừa dối bên kia sẽ bị vô hiệu. Hợp đồng được viết trong bất động sản như thế nào không quan trọng; nếu người bán không phải là chủ sở hữu hợp pháp, nó không hợp lệ.

Các bên có năng lực pháp lý

Để giao kết hợp đồng, tất cả các bên phải có đủ năng lực pháp lý. Tại thời điểm ký hợp đồng, bạn phải đủ tuổi hợp pháp và đủ năng lực về mặt tinh thần. Đừng yêu cầu bất kỳ ai chưa đủ tuổi ký hợp đồng. Điều này cũng đúng nếu ai đó đang ở trong một cơ sở hoặc nhận được sự quan tâm đặc biệt để quản lý công việc của họ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về năng lực của người bán, hãy tiến hành thẩm định bổ sung.

Thỏa thuận cung cấp và chấp nhận

Trong bất động sản, điều này được thể hiện qua lời đề nghị mua bất động sản đầu tư của người mua và sự chấp nhận của chủ sở hữu đối với lời đề nghị đó. Một hợp đồng bằng văn bản với chữ ký của tất cả các bên liên quan là phương pháp thích hợp. Người mua đề xuất một mức giá có thể áp dụng cho các khoản dự phòng, mà người bán chấp nhận có các khoản dự phòng.

Sự xem xét

Bất cứ điều gì có giá trị pháp lý được đưa ra và trao đổi trong hợp đồng được coi là sự cân nhắc. Điều này có thể ở dạng tiền mặt, dịch vụ hoặc các mặt hàng có giá trị khác. Trong hợp đồng, việc xem xét phải được ghi rõ.

Tiền là yếu tố được cân nhắc chính trong phần lớn các giao dịch bất động sản ngày nay. Điều này không nhất thiết phải có tiền mặt, vì hầu như sẽ luôn có một số hình thức tài trợ liên quan. Khoản tiền nghiêm túc được trả theo thỏa thuận, trong khi khoản thanh toán trước và tài trợ được thanh toán tại thời điểm kết thúc.

Đồng ý

Yếu tố này đòi hỏi các bên tham gia hợp đồng phải đồng ý một cách tự nguyện và có chủ ý với các điều kiện của hợp đồng. Bất kỳ phần nào của hợp đồng không được phép gian lận, trình bày sai, sai sót hoặc ép buộc quá mức.

Khi nào thì hợp đồng có hiệu lực?

Hợp đồng có hiệu lực nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí trên. Sau đó, hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp luật, có nghĩa là các bên có thể bị bắt buộc về mặt pháp lý để thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng.

Nếu một bên ký kết không thực hiện theo các điều kiện hoặc theo thời hạn đã nêu trong hợp đồng, họ sẽ bị coi là không có trách nhiệm và có thể có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện hoặc bồi thường thiệt hại cho các bên còn lại.

Nó được gọi là “hiệu suất cụ thể” trong lĩnh vực bất động sản. Giả sử người bán và người mua đã đạt được thỏa thuận về một hợp đồng sắp hoàn thành. Khi người bán được tiếp cận bởi một người mua khác, người đưa ra mức giá cao hơn nhiều cho căn nhà, họ quyết định rút khỏi giao dịch. Họ không thể xác định bất kỳ trường hợp dự phòng hoặc điều khoản nào có thể cho phép họ làm như vậy mà không có vấn đề gì, tuy nhiên họ từ chối đóng.

Người mua có thể đưa người bán ra tòa để buộc họ bán tài sản trong khung thời gian đã thỏa thuận. Không có nhiều thẩm phán sẽ buộc bạn điều này. Thay vào đó, họ thường thưởng cho người mua một số hình thức đền bù bằng tiền từ người bán.

Vậy, việc sửa đổi bổ sung và phụ lục có hiệu lực ở đâu trong một hợp đồng? Trước khi ký vào dòng chấm, điều quan trọng là phải nắm được sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Phụ lục hợp đồng Vs Bản sửa đổi

Phụ lục và sửa đổi trong hợp đồng là gì?

Hợp đồng mua bán ban đầu được bổ sung bằng phụ lục hợp đồng. Đó là một tài liệu riêng biệt, nếu được ký kết, tạo thành một phần của hợp đồng mua bán đã thỏa thuận, về cơ bản là thêm một trang vào đó.

Bất kỳ ai tham gia vào giao dịch, bao gồm cả người mua, người bán, công ty chủ quản và những người khác, đều có thể tạo phụ đề. Cả hai bên phải ký vào văn bản phụ lục để nó có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và tuyên bố “Tài liệu này vô hiệu nếu không có Phụ lục A” nên được thêm vào hợp đồng gốc bên trên các chữ ký ban đầu.

Dưới đây là một vài ví dụ về phụ phí thường được sử dụng trong giao dịch bất động sản:

 • Các trường hợp kiểm tra cung cấp cho người mua tùy chọn kiểm tra của bên thứ ba (nhà, dịch hại, bể phốt, v.v.) được thực hiện trước khi đóng cửa.
 • Các khoản dự phòng cho việc bán hàng cung cấp cho người mua lựa chọn rút lui nếu họ không thể bán căn nhà hiện tại của mình.
 • Các phụ lục liên quan đến tài chính, chẳng hạn như giả định khoản vay, phê duyệt thế chấp, v.v.
 • Tiết lộ tình trạng tài sản, tiết lộ thuế, tiết lộ về nguy cơ môi trường và các tiết lộ khác.
 • Tài liệu HOA, trong đó nêu chi tiết các quy tắc và quy định của hiệp hội chủ nhà địa phương.
 • Phụ lục về mặt hàng không phải hàng thật chỉ định tài sản cá nhân nào mà người bán đã đồng ý để lại cho người mua (thiết bị, đồ đạc, tấm che cửa sổ, v.v.).
 • Addenda hợp đồng dự phòng quy định rằng hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực nếu hợp đồng hiện tại của bên bán không thành công.
 • Nếu người mua ban đầu muốn thêm vợ / chồng hoặc đối tác của họ vào hợp đồng, điều này được gọi là bổ sung người mua.

Bản sửa đổi hợp đồng là gì?

Bản sửa đổi hợp đồng là một tờ giấy cập nhật hợp đồng mua bán ban đầu. Nó có thể sửa chữa một sai lầm trong hợp đồng ban đầu hoặc làm rõ nó bằng cách cung cấp thêm thông tin hoặc chi tiết.

Chỉ các bên ký kết (hoặc đại diện / đại lý của họ) mới có thể đề xuất sửa đổi. Nếu việc sửa đổi được thực hiện thông qua một văn bản riêng biệt, thì các sửa đổi đối với hợp đồng gốc phải được trình bày chi tiết, cho biết những điều khoản và đoạn văn bản gốc nào đang được sửa đổi và văn bản mới nào sẽ thay thế chúng.

Bạn cũng có thể sử dụng việc gạch lại và sửa đổi từ ngữ trực tiếp trong hợp đồng gốc để sửa đổi. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa phụ lục hợp đồng và điều chỉnh trong hợp đồng bất động sản. Dù sử dụng phương pháp nào để tiếp cận các điều chỉnh, cả hai bên phải ký và đồng ý với các thay đổi bằng văn bản.

Dưới đây là một số trường hợp mà bạn có thể cần sửa đổi bất động sản:

 • Giá bán đang dao động.
 • Bạn đã yêu cầu sửa chữa hoặc tín dụng để sửa chữa.
 • Có vấn đề với tiêu đề hoặc đánh giá.
 • Có một thời hạn mới.
 • Cách mọi người nhận tiền đang thay đổi.

Phụ lục bổ sung Vs sửa đổi hợp đồng: Những điểm khác biệt chính

Sau khi hợp đồng ban đầu đã được ký kết, cả hai bản sửa đổi và phụ lục đều được tạo ra, và cả hai tài liệu đều nhằm mục đích sửa đổi hoặc làm rõ thỏa thuận giữa hai bên.

Sự khác biệt giữa phụ lục bổ sung và bản sửa đổi nằm ở ý nghĩa của các tài liệu đó đối với hợp đồng đầu tiên, cũng như ai có thể thực hiện các bản sửa đổi và cách thức thực hiện. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về sự khác biệt giữa hai loại này.

Khi nào sử dụng Phụ lục bổ sung Vs Bản sửa đổi

Một điểm khác biệt chính giữa phụ lục bổ sung và sửa đổi trong lĩnh vực bất động sản là khi nào các tài liệu này nên được sử dụng. Một phụ lục bổ sung vào hợp đồng ban đầu. Trong một bản sửa đổi, hợp đồng ban đầu được sửa đổi hoặc làm rõ. Là một đại lý, bạn cần phải nắm chắc thời điểm thích hợp để sử dụng cái này hơn cái kia.

Ai được phép tạo ra chúng?

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa phụ lục bổ sung và sửa đổi là ai có thể tạo ra các tài liệu này một cách hợp pháp. Các bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty tiêu đề, có thể tạo các phụ lục, cũng như người ký và đại lý của họ. Mặt khác, chỉ các bên ký kết hoặc đại lý của họ mới được phép tham gia vào việc sửa đổi.

Làm thế nào nó được thực hiện

Addenda được tạo bằng cách đưa một tài liệu mới vào hợp đồng cũ. Các sửa đổi được tạo ra bằng cách thêm một tài liệu mới hoặc làm lại hợp đồng ban đầu. Đây là điểm khác biệt chính giữa phụ lục hợp đồng và bản sửa đổi, và đó là một phần kiến ​​thức hợp đồng bất động sản cần thiết để các đại lý hiểu.

Phụ lục bổ sung Vs sửa đổi cho thuê

Phụ lục so với sửa đổi trong hợp đồng thuê

Phụ lục so với sửa đổi trong hợp đồng thuê

Lựa chọn giữa phụ lục bổ sung và sửa đổi trong hợp đồng cho thuê cũng giống như việc mua bất động sản. Phụ lục hợp đồng có thể được sử dụng trong các thỏa thuận cho thuê. Nếu sau này chủ nhà hoặc người thuê muốn thêm điều gì đó vào hợp đồng thuê của họ, chẳng hạn như thỏa thuận về vật nuôi hoặc bạn cùng phòng mới, thì một phụ lục có thể được thỏa thuận và hoàn tất. Một ví dụ sửa đổi có thể là thay đổi thời hạn thuê hoặc các điều khoản.

Liên quan: Khái niệm cơ bản về hợp đồng cho thuê bất động sản: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Phụ lục Vs Tu chính án: Takeaway

Dù bạn đang ở vị trí nào, điều quan trọng là phải hiểu các văn bản phụ lục và sửa đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hợp đồng ràng buộc pháp lý của bạn trong tương lai. Nếu bạn đã nhận được một phụ lục hoặc bản sửa đổi mà bạn không chắc chắn về điều đó, hãy gọi cho một luật sư bất động sản có kinh nghiệm. Họ có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm thông tin bạn yêu cầu.

Nếu bạn là một đại lý bất động sản và muốn phát triển doanh nghiệp của mình trong năm nay, hãy tìm hiểu thêm về chương trình đại lý của chúng tôi và đảm bảo yêu cầu hồ sơ đại lý miễn phí của bạn tại Mashvisor.

Xemgiadat.vn Team

Recommended For You

About the Author: xemgiadat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt

Nhập số điện thoại của bạn